Welkom

bij Davidsfonds Aartrijke

Onze afdeling kent momenteel ongeveer 140 leden. Voor een landelijk dorp met ongeveer 4000 inwoners, is dit dus een mooi aantal. Maar... we willen dit jaar nog meer mensen naar cultuur en cultuur naar mensen brengen. Heeft u zin om lid te worden van het Davidsfonds, neem dan contact op met mij of één van de bestuursleden. Onze grootste troeven liggen bij ons dynamisch bestuur waar jonge en ervaren bestuursleden de handen in elkaar slaan om de leden elk jaar aantrekkelijke activiteiten te serveren. Ook voor dit jaar zijn we hier ongetwijfeld in geslaagd. Davidsfonds Aartrijke is en blijft een boeiende en bloeiende vereniging.
Johan Logghe - Voorzitter

Lidmaatschap

Cultuurjaar 2016-2017

Beste leden, beste cultuurliefhebbers
Dat bij het Davidsfonds cultuur hoog in het vaandel wordt gedragen, wist u al langer. De nieuwe gids bevestigt dit eens te meer. Eerst en vooral wordt hierin het nieuwe aanbod boeken en cd's gepresenteerd en dat is weeral van hoge kwaliteit. Er zijn topwerken rond geschiedenis en kunst, boeken om bij na te denken maar evengoed kookboeken, boeken rond hobby en vrije tijd en natuurlijk het kwalitatieve aanbod van kinder en jeugdboeken. Nog steeds volstaat de keuze van twee titels voor een jaar lidmaatschap. Alle uitleg vind je in de gids die wij u graag bezorgen.

Met ons nieuw plaatselijk jaarprogramma menen wij u opnieuw een mooi aanbod te doen met voor elk wat wils. Cultuur heeft vele gezichten. Ook dit jaar proberen we daar een deeltje van naar Aartrijke te brengen. We hopen u dan ook op één van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

We willen u alvast bedanken voor uw gewaardeerd engagement!

Raf Rodeyns, ledenverantwoordelijke

Historiek

Het was op 16 november 1925 dat in Aartrijke de culturele vereniging Volksontwikkeling (in de volksmond “De wikkelinge”) gesticht werd, die in 1928 officieel een afdeling werd van het nationale Davidsfonds. Jarenlang voerden wij de naam “Davidsfonds-Volksontwikkeling”. Stichters waren: Gaspar Vincent, Frans Ramon en Alberic Roose, drie Aartrijkse onderwijzers die onmiddellijk de steun vonden bij burgemeester Dr. Henri Baekelandt, die ook de eerste voorzitter werd. Baron René van Caloen vulde verder het bestuur aan en pastoor Flour werd de eerste proost. Dit bestuur werd nog geholpen door enkele bereidwillige ijveraarsters in de personen van de juffrouwen Rotsaert, Emelie Ramon, Maria Coeman, Germaine Ramon en Idalie Vanwalleghem. De eerste activiteit was een voordracht over “De vuurbergen”, door E.H. Brys van de Torhoutse normaalschool. De tweede avond werd verzorgd door één der stichters, onze vriend -wijlen Frans Ramon- , die vertelde over zijn reis naar Rome, die hij gemaakt had samen met Emiel Vanhemeldonck. In het kasboek vinden we dat het eerste lidgeld 3fr. per persoon of 6fr. per gezin bedroeg. Om wat geld in de kas te krijgen, gaven de bestuursleden zelf voordrachten, zangavonden en samen met nog enkele vrienden speelden ze toneel. Meteen ontstond in het Davidsfonds de toneeltraditie. Jarenlang werden er ieder jaar 3 toneelavonden gebracht. Het was op 13 februari 1928 dat overgegaan werd tot de officiële stichting van een Davidsfonds. Van dan af waren er twee soorten leden: volksontwikkelingsleden tegen de prijs van 10fr. en de Davidsfondsleden die de Davidsfondsboeken kregen, tegen de prijs van 15 fr. Het eerste jaar telde men reeds 73 Davidsfondsleden. 1931 werd voor de nog jonge Davidsfondsafdeling een waar beproevingsjaar, want toenmalig proost E.H. Rotsaert stierf en stichter, bezieler meester Vincent kwam bij een ongeval om het leven. Dit belette echter niet dat er hard doorgewerkt werd. Na het overlijden van Dr. Baekelandt in 1935 werd Jozef Soete de tweede voorzitter.
Hij zou dit 23 jaar blijven en nadien nog 7 jaar erevoorzitter zijn. In 1958 werd koster Soete opgevolgd door meester André Vanheste. Gemeentesecretaris André Ramon nam het voorzitterschap op zich in 1971. Hij werd in 1986 opgevolgd door Jef Deceuninck. Sinds 18 mei 1992 houdt Johan Logghe als zesde voorzitter het roer in handen. Op 22 maart 1958 verloor stichter-secretaris Alberic Roose in een ongeval het leven. Enkele maanden later werd hij opgevolgd door zijn zoon Godfried Roose. Hij zou dit 47 jaar blijven doen en in 2005 gaf 'meester Godfried' de fakkel door aan 'meester Andy' Vermeulen. De eerste Davidsfondsavonden vonden plaats op de zolder van de jongensschool in de Schoolstraat, terwijl de toneelavonden in de Gildezaal plaatsgrepen. In 1938 werd het zaaltje in de Torhoutstraat gebouwd voor kleine vergaderingen van de parochiale verenigingen en ook het Davidsfonds vond daar meteen onderdak. Sinds de bouw van Jonkhove in 1960, hebben de meeste activiteiten daar nu plaats. In de voorbije 70 jaar werden zowat 800 activiteiten genoteerd van de meest uiteenlopende aard: voordrachten, toneelavonden, kunsttentoonstellingen, boekenbeurzen, geleide bezoeken, reizen, toeristische ritten, 11 juli-vieringen, kleinkunstavonden, muziek- en zangavonden, vieringen allerhande. Tot aan de oorlog werden gemiddeld zowat 100 leden genoteerd. Na de oorlog steeg het ledenaantal geleidelijk tot 150. Bij de viering van 50 jaar DF-Aartrijke telden we 201 leden en dit jaar vormen 140 leden onze Davidsfamilie. Dank aan alle mensen die zich de voorbije jaren binnen het Davidsfonds verdienstelijk maakten: de vele bestuursleden die met een nooit aflatend enthousiasme Davidsfonds Aartrijke bleven dragen, de leden die de bouwstenen van onze vereniging zijn en blijven. De vele vrijwilligers van het Davidsfonds Nationaal, de Gouw en het Gewest die voor de logistieke en morele steun zorgden.

Bestuursleden

Wie zijn we?


Johan Logghe
Voorzitter

Brugsestraat 132
8211 Aartrijke
050 20 10 22
directeur@vekba.be


Gaby Delanghe
Schatbewaarder

Vlasbloemstraat 6
8211 Aartrijke
0475/20 21 80
delanghe.gaby@skynet.be


Raf Rodeyns
Ledenverantwoordelijke

Oliemolenstraat 21
8211 Aartrijke
050 20 19 91
raf.rodeyns@telenet.be


Mario Ameeuw
Bestuurslid

Ossebilkstraat 28
8211 Aartrijke
0475/ 69 37 75
ameeuw.robrecht@telenet.be


Omer Cobbaert
Bestuurslid

H.Baekelandlaan 14A
8211 Aartrijke
050 20 92 17


Trui Coeman
Bestuurslid

H. Baekelandlaan 34
8211 Aartrijke
0476 60 65 08
trui.coeman@fun.be


Ann Dekeyzer - Logghe
Bestuurslid

Beukendreef 10
8490 Jabbeke
050 81 17 54
ann.logghe@skynet.be


Katrien Dewulf - Verdonck
Bestuurslid

Aartrijksestraat 43
8211 Aartrijke
050 20 07 13
katrienverdonck1@hotmail.com


Godfried Roose
Bestuurslid

Noordstraat 40
8211 Aartrijke
050 20 94 06
godfried.roose@skynet.be


Roos Bogaerts-Sinnaeve
Bestuurslid

Kan. Davidstraat 24
8211 Aartrijke
050 24 10 96
sinnaeve.roos@skynet.be


Caroline Verhaeghe - Vandenberghe
Bestuurslid

Brugse Heirweg 177
8211 Aartrijke
050 20 91 40
caroline.vandenberghe4@telenet.be

Contacteer ons

Om ons te contacteren kunt u onderstaand formulier invullen.

Onze gegevens

Telefoon: 050 24 10 96
Adres: Kan. Davidstraat 24, 8211 Aartrijke
E-mail: info@davidsfondsaartrijke.be